SW G&M
Vesti Kontakt Naslovna
O nama Proizvodi Usluge Reference
 
 

 

IBM Power Systems

IBM System i

IBM System Storage and TotalStorage

 

 

Proizvodi English English
 

IBM System i (IBM Power Systems)

System i, ranije poznat kao iSeries, AS/400 i Application System/400, je marketinški naziv čitave linije IBM servera i sa pripadajućim operativnim sistemima i aplikacijama.

Prvi server ovoga tipa je proizveden 1988 godine i tada je predstavljao naslednika IBM System/38 arhitekture.  Trenutno aktuelni modeli u sebi imaju POWER6 procesore.

„System i“ je objektno bazirani sistem sa DB2 relacionom bazom podataka ugrađenom u samo srce operativnog sistema.

Uspeh AS/400 sistema se može pripisati virtuelnom setu instrukcija (TIMI sloj) koji omogućava operativnom sistemu i aplikativnim programima da bez rekompajliranja rade na potpuno različitim tipovima procesora.  Ovaj koncept je donekle sličan konceptu virtuelne mašine kod programiranja u Javi ili .NET-u. Jedina razlika je u tome što je kod AS/400 ta virualizacija ugrađena u samu suštinu dizajna. Treba primetiti da se kod AS/400 sistema TIMI instrukcije ne interpretiraju uvek pri pozivu programa, već je se zajedno sa programom u istom objektu nalaze i TIMI i mašinske instrukcije. Mašinske instrukcije se izvršavaju pri svakodnevnom radu, a samo pri seobi programa sa jednog procesora na drugi save-restore metodom, operativni sistem odbacuje stare mašinske i na osnovu TIMI instrukcija generiše nove.

 

Sa hardverske strane AS/400 sistem se može definisati kao inteligentna mreža procesora različite namene.  Tako na primer upiti u bazu podataka se izvršavaju bez intervencije centralnog procesora, već uz pomoć procesora specijalne namene.  Interaktivnim terminalskim sesijama, na primer, upravljaju procesori radnih stanica. Na ovaj način, centralni procesori relativno male snage i brzine nisu limitirajući faktor za ukupnu brzinu sistema.  Ovakva arhitektura, takođe omogućava i prilagođavanje i dimenzionisanje servera po potrebama kupca.  Ako server treba da radi samo hostovanje internet sajtova, onda mu ne trebaju procesori terminalskih stanica, ali mu zato treba jači podsistem diskova, sa većim prostorom i jačim kontrolerima.

Što se tiče softvera, uz „System i“ se isporučuje operativni sistem i5/OS (ranije OS/400) koji je baziran na principu objekata i biblioteka i obiluje funkcijama namenjenim krajnjem korisniku u poslovnom okruženju. Pored i5/OS, sistem podržava simultani rad sa više instanci Linux, AIX, Lotus Domino, Microsoft Windows 2000 i Windows Server 2003 okruženja.  AIX, Linux i Lotus Domino su podržani na POWER procesorima dok je Windows podržan ili preko integrisanog jednoprocesorskog blejd servera ili preko externih višeprocesorskih servera a uz pomoć IXA adaptera.

 

Tehnologija koja omogućava simultani rad više operativnih sistema se zove LPAR. Ova tehnologija obezbeđuje optimalno deljenje resursa (memorije, procesora, diskova, ..), tako da svaka particija dobije onoliko prostora koliko joj treba, ali po unapred određenim pravilima i prioritetima.

Kada se prvi put pojavio, 1988 godine, AS/400 je uneo revoluciju u poslovna IT okruženja. U tom trenutku, kada je prva mašina sišla sa proizvodne trake, AS/400 je mogao da ponudi izbor od 2500 poslovnih aplikacija.  Pored operativnog sistema, uz server se još isporučuje i izuzetno brza relaciona baza podataka, upravljanje preko menija, višekorisnički rad, podrška za terminale, printere, komunikacije, klijent-server i web aplikacije.  Sve aplikacije mogu raditi i na najmanjem jednoprocesorskom serveru i na najvećem sa 64 procesora.

Kasnije generacije „iSeries“ i „System i“ servera podržavaju moderne ODBC i JDBC klijent server tehnologije za pristup bazama podataka iz aplikcija pisanih u Javi ili .NET-u.

Na „System i“ platformi je moguće programirati u sledećim jezicima: RPG, asembler, C, C++, Pascal, Java, Smalltalk, COBOL, EGL, SQL, BASIC, PHP, PL/I  i REXX. Postoji i određen broj CASE alata: AllFusion Plex, Synon, AS/SET, LANSA, ProGen Plus i Magic Edeveloper.

Za tradicionalne poslovne aplikacije koje se pišu u RPG, COBOL, C i SQL jezicima, „System i“ pruža podršku u smislu eksternih fajlova, displej fajlova i objektno orjentisanog programiranja. Takođe podržava i strukturu direktorijuma kao kod Unix-a, Javu, klijent-server tehnologije i integrisani Apache web server za višeslojne aplikacije. 

AS/400 je, kada se pojavio, radio na specijalnom, namenski pravljenom CISC procesoru. Arhitektura tog procesora se zvala IMPI i set instrukcija je bio sličan IBM 370 sistemima. 1994. godine AS/400 napušta CISC arhitekturu i prelazi na IBM-ove POWER RISC procesore. U nastavku sledi pregled modela i procesora po godinama kada su objavljeni:

CPU

Godina

Brzina

Server-Model

Cobra (A10)

 1995

55 ili 75MHz

Model: 4xx, 5xx

Muskie (A25/A30)

 1995

125 ili 154MHz

Model: 53x

Apache (RS64) (A35)

 1997

125MHz

Model: 6xx, 150

NorthStar (RS64 II)

 1998

200, 255 ili 262MHz

Model: 170, 250, 7xx, 650, S40, SB1

Pulsar (RS64 III)

 1999

450MHz

Model: 270, 820

IStar

 2000

400, 500, 540 ili 600MHz

Model: 820, 830, 840, SB2, SB3

SStar (RS64 IV)

 2001

540, 600 ili 750MHz

Model: 270, 800, 810, 820, 830, 840

POWER4

 2002

1.3 GHz

Model: 890

POWER4

 2003

1.1 ili 1.3GHz

Model: 825, 870

POWER5

 2005

1.5 ili 1.65 GHz

Model: i5-520; i5-550; i5-570; i5-595

POWER5

 2006

1.9 GHz

Model: i5-595

POWER5+

 2006

1.9 GHz
2.2 GHz

Model: i5-520, i5-550, i5-515, i5-525
Model: i5-570

POWER6

2007

4.7 ili 4.0 GHz

Model: i5-570, BladeCenter JS22

POWER6

2008

3.5, 3.8 ili 4.2 GHz

Model: BladeCenter JS12, POWER 520, POWER 550, 570, 595

POWER7

2010

3.0 - 4.14 GHz

Model: Power 750, 755, 770, 780

 

2.aprila 2008. godine IBM je spojio dve linije proizvoda - "p" i "i" seriju i nazvao ih Power Systems. To praktično znači ukidanje "System i" brenda kao kompletnog hardversko+softversko okruženja. Slovo "i" nastavlja svoj život kao oznaka operativnog sistema, naslednika i5/OS i OS/400 koji će se na dalje zvati IBM i operativni sistem.

Sa hardverske tačke gledišta Power Systems predstavlja čitavu seriju standardnih i blejd servera koji mogu raditi sa IBM i, AIX i Linux operativnim sistemima.


Copyright © 2009 SW G&M
Design by: IRVAS International