SW G&M
Vesti Kontakt Naslovna
O nama Proizvodi Usluge Reference
 
 

EGL konsultantske usluge

Websphere MQ konsultantske usluge

High availability rešenja

Kursevi

Usluge English English

 

Kursevi

 

 
RPG IV programiranje

 

Oblast:                         iSeries programiranje
Dužina:                        5 dana
Način učenja:  predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati s funkcijama i mogućnostima, koje nudi RPG IV programski jezik, potreban za razvoj aplikacija.

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u RPG IV programskom jeziku.

Teme

Na seminaru će učesnici dobiti potrebno znanje o:

 • osnove programiranja i RPG IV programskog jezika,
 • opis i upotreba RPG obrazaca,
 • definisanje podataka na »D« obrascu,
 • izvođenje aritmetičkih operacija,
 • strukturno dizajniranje programa po principu »top-down«,
 • eksterno opisivanje datoteka,
 • pristup i rad s datotekama,
 • razvoj interaktivnih aplikacija,
 • upotreba tabela i nizova podataka,
 • koncepti modularnog programiranja (ILE),
 • upotreba naprednih definicija podataka,
 • upotreba naprednih funkcija pri obradi grešaka,
 • tehnike programiranja interaktivnih programa.

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi, PDM i SEU alati, te kreiranje fizičkih, logičkih i ekranskih datoteka.

RPG IV programiranje – napredne tehnike

 

Oblast:                         iSeries programiranje
Dužina:                        5 dana
Način učenja:  predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati sa naprednim funkcijama  i mogućnostima  koje nudi RPG IV programski jezik.

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u RPG IV programskom jeziku. Potrebno predznanje se stiče na prethodnom seminaru.

Teme

Na seminaru će biti pokrivene sledeće teme:

 • RPG programiranje sa stilom
 • Subprocedure
 • ILE vodič za RPG programere
 • Novi načini za upošljavanje AS/400 sistema
 • RPG IV pristup bazi podataka
 • CODE/400: moderan alat za moderan jezik

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi, PDM i SEU alati, te kreiranje fizičkih, logičkih i ekranskih datoteka.  Osnovno predznanje o RPG programiranju.

VisualAge for RPG

 

Oblast:                        iSeries programiranje
Dužina:                        5 dana
Način učenja:  predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Učesnici će se upoznati sa VisualAge for RPG alatima, i njihovom primenom u kreiranju GUI aplikacija,

Kome je seminar namenjen

Programerima i dizajnerima aplikacija u VisualAge for RPG programskom jeziku.

Teme

 • Uvod  VisualAge for RPG
 • Instalacija i pokretanje VARPG
 • Moduli i podešavanja
 • Event Programming and VARPG Source Code
 • Kreiranje i debagiranje aplikacije
 • Korišćenje System i servera
 • GETATR i SETATR op-kodovi
 • Poruke,meniji i višestruki prozori
 • Subfiles
 • Timer part
 • Uključivanje slika i zvučnih zapisa
 • PC Programs and PC files
 • Open, SaveAS, SelPrinter
 • Korišćenje gotovih sorseva sa System i servera
 • Kreiranje helpova
 • Distribuiranje VARPG aplikacija

Potrebno prethodno znanje

Osnovno poznavanje iSeries sistema i upotrebe CL naredbi.  Osnovno predznanje o RPG programiranju i DB2/400.

iSeries uvodna radionica

 

Oblast:                        Operativni sistemi - iSeries
Dužina:                        5 dana
Način učenja:              predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Na seminaru će se učesnici upoznati s osnovnim funkcijama sistema iSeries, koje su potrebne za razvoj programskih aplikacija.

Kome je seminar namenjen

Programerima, dizajnerima aplikacija i administratorima iSeries sistema.

Teme

Na seminaru će učesnici dobiti potrebno znanje o:

 • Pregled i koncepti iSeries sistema:
  • arhitektura sistema,
  • organizacija virtualne memorije,
  • objekti i tipovi objekata,
  • biblioteke,
  • naredbe,
 • Operativni poslovi:
  • batch i interaktivni poslovi,
  • kontrola printera i printerskih datoteka,
  • podsistemi,
  • slanje i primanje poruka,
  • zaštita sistema, profili i autorizacije,
 • Programerski poslovi:
  • programiranje s CL jezikom,
  • dizajniranje printerskih i ekranskih datoteka,
  • kreiranje baze podataka, fizičke i logičke datoteke,
  • upotreba SQL-a i Navigatora za pristup u bazu podataka,
  • upotreba CL naredbi za datoteke,
 • Korištenje osnovnih programerskih alata:
  • PDM, SEU i CODE editori,
  • SDA i CODE designer,
  • DFU,
  • Query/400
 • iSeries Access proizvod i Navigator.

Potrebno prethodno znanje

Osnovno predznanje o kompjuterima.

WebFacing i novi alati za razvoj iSeries aplikacija

 

Oblast:                        Razvoj i programiranje aplikacija
Trajanje:                      3 dana
Metoda učenja:            predavanja i vežbe na kompjuteru

Cilj seminara

Seminar upoznaje učesnike s alatom WebFacing za modernizovanje iSeries aplikacija a takođe i sa drugim alatima, koji su integrisani u IBM proizvodu WebSphere Development Studio for iSeries. WebFacing omogućava konverziju klasičnih iSeries aplikacija i njihovo izvršavanje u Web okruženju. Promene samih programa, pisanih u RPG-u ili COBOL-u, nisu potrebne. Seminar sadrži takođe mnogo praktičnog rada na računaru.

Kome je seminar namijenjen

programerima i dizajnerima aplikacija, koji nameravaju modernizovati svoje klasične 5250 aplikacije za izvođenje u Web okolini, kao i svima drugima, koji žele upotrebljavati nove alate za razvoj iSeries aplikacija.

Teme

 • upotreba WebFacing alata za konverziju iSeries aplikacija,
 • definisanje »Web Settings« atributa za promenu izgleda konvertovane aplikacije,
 • prenošenje konvertovane aplikacije u produkciju na WebSphere Application Server,
 • upotreba novih funkcija za razvoj iSeries aplikacija u WebSphere Studio Application Developer-u kao što su perspektive Remote Server Explorer i iSeries Project.         

Potrebno prethodno znanje:

Poznavanje iSeries sistema i klasičnih alata za razvoj aplikacija.


Copyright © 2008 SW G&M
Design by: IRVAS International