SW G&M
Vesti Kontakt Naslovna
O nama Proizvodi Usluge Reference
 
 

EGL konsultantske usluge

Websphere MQ konsultantske usluge

High availability rešenja

Kursevi

Usluge English English

EGL (Enterprise Generation Language)

ASIST

 

Šta je EGL?

EGL je najnovoji IBM-ov programski jezik namenjen poslovnom okruženju

Baš kao što je 60-tih godina prošlog veka COBOL ponudio jednostavniji i produktivniji način za razvoj poslovnih aplikacija od Asemblera, tako danas EGL obezbeđuje jednostavniji i produktivniji način za razvoj cross-platform i network-enabled poslovnih aplikacija namenjenih distribuiranim IT okruženjima.

Poslovna okruženja se stalno menjaju, menja se produkciona platforma, arhitektura aplikacija i infrastruktura. Sve ovo vodi do višestrukog povećanja broja različitih jezika, alata, znanja i procesa. Imajuću ovo u vidu EGL je od samog temelja projektovan tako da apstrahuje svu raznolikost i komlikovanost ciljne platforme, a takođe i da se prilagodi njihovim promenama u budućnosti.

EGL ne koristi virtuelne mašine ili interpretere da bi postigao ovu nezavisnost od platforme. EGL to postiže prevođenjem programa u jezike koji obezbeđuju kompatibilnost sa ciljanom platformom. Konkretno govoreći EGL podržava implementaciju koda kompajliranjem u Javu, COBOL i od skora u JavaScript za Web 2.0 aplikacije.

EGL se lako uči, bez obzira da li je vaše predznanje proceduralno ili objektno orjentisano. Preporučujemo vam da se pridružite rastućem broju EGL korisnika i sami otkrijete kako vam ova revolucionarna tehnologija može pomoći da razvijate inovativna poslovna rešenja u rekordnom roku.

Kako vam možemo pomoći?

SW G&M u saradnji sa firmom ASIST iz Belgije vam može ponuditi široku lepezu usluga: obuka vašeg programerskog tima, savetovanje, migracija, rešavanje izmena, modernizacija i upravljanje projektom. Svaki projekat se radi na zahtev kupca i u potpunosti je prilagođen specifičnom okruženju i potrebama korisnika.


Copyright © 2008 SW G&M
Design by: IRVAS International